Támogatóinkhírek


Munka-naptár


képek az Alapítvány életéből


kép, hang-tár


 


 


A Hangadók Közhasznú Alapítvány, 2009 február 12-én bejegyzett közhasznú alapítvány.

Céljai:

1)      A Nagymarosi Katolikus Ifjúsági Találkozó, és más keresztény ifjúsági találkozók és összejövetelek technikai lebonyolításának elősegítése, szervezése és kivitelezése.

2)      A gyermekek, az ifjúság és a családok építő jellegű, kreatív, rekreációt segítő szabadidő-eltöltésének támogatása, továbbá előbbiek érdekében sport és egyéb rendezvények, táborok, kirándulások és hasonló események szervezése és támogatása.

3)      Szociálisan rászorulók és hátrányos helyzetűek támogatása, tehetségfejlesztés és tehetséggondozás elősegítése és támogatása, családok támogatása, továbbá bármilyen más karitatív tevékenység elősegítése és támogatása.

4)      A keresztény szellemiségű oktatás és nevelés támogatása.

1.1) Az Alapítvány az alábbi cél szerinti közhasznú tevékenységeket végzi

Az 1997. évi CLVI. törvény 26. § c) pontja szerint:
4.) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
5.) kulturális tevékenység,
6.) kulturális örökség megóvása,
13.)a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,
20.)közhasznú szervezetek számára biztosított, - csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető – szolgáltatások

1.2) A 12/1990. (VI. 13.) IM. r. 3. számú melléklete szerint:

1.  kulturális tevékenység (pl. helyi tömegkommunikáció, művészeti tevékenység, kulturális örökség megőrzése, népművészet, hagyományőrzés, kisebbségi, nemzetiségi kultúra ápolása),
3.  szabadidős és hobbitevékenység (pl. öregdiákok, gyűjtőtevékenység, rendezvényszervezés),
5.  oktatási tevékenység (pl. ismeretterjesztés, támogatás),

14. nemzetközi tevékenység (pl. nemzetközi kulturális, baráti és cserekapcsolatok),

16.    egyéb.

 

 
     
 
© 2009 www.hangadok.hu.   ::  ® Minden jog fenntartva.   ::  impresszum   ::